Správa vašich úkolů nebyla jednodušší.

2do.cz Vám pomáha v jejich organizaci. S 2do.cz nikdy nic nezapomenete.

Vytvořit účet Registrace trvá pár vteřin. Je to on-line, nic se neinstaluje. Zkuste to.

Podmínky užívání

Užíváním 2do.cz jste zavázán dodržovat následující podmínky. Porušením některé z následujících podmínek bude mít za následek zrušení účtu bez jakékoli náhrady.

  • Tyto Podmínky se vztahují na všechny uživatele Služeb.
  • Abyste mohli Služby využívat, musíte nejprve souhlasit s těmito Podmínkami. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nesmíte tyto Služby využívat.
  • Svůj souhlas s Podmínkami vyjádříte prostým využitím Služeb. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že 2do.cz bude vaše užívání Služeb od daného okamžiku považovat za váš souhlas s Podmínkami.
  • Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud budete využívat Služby po datu, kdy došlo ke změně Podmínek, bude 2do.cz považovat vaše užívání Služeb za souhlas s upraveným zněním Podmínek.
  • Měli byste si pravidelně ověřovat, zda nedošlo ke změně Podmínek.
  • Abyste získali přístup k některým funkcím Webových stránek nebo jiným Službám, budete si muset vytvořit na 2do.cz účet. Při jeho vytváření musíte zadat přesné a úplné informace. Heslo ke svému účtu na 2do.cz jste povinni zabezpečit a uchovávat v tajnosti.
  • Pokud se dozvíte o jakémkoliv porušení zabezpečení nebo neoprávněném užití vašeho účtu na 2do.cz, jste povinni 2do.cz neprodleně informovat.
  • Tímto souhlasíte s tím, že budete výhradně odpovědní za veškerou činnost, ke které dojde v rámci vašeho účtu na 2do.cz
  • Tyto Podmínky se na vás vztahují až do doby, kdy budou vámi nebo 2do.cz ukončeny.
  • Vyhrazujeme si právo změnit nebo zrušit účet bez údání důvodu a předchozího upozornění.

Veškeré dotazy směřujte na e-mailovou adresu .

language    English    Česky